Ảnh chân dung

Senior Digital Marketing

NGUYỄN BÁ ĐẠT

Tôi là một chuyên viên marketing với hơn 3 năm kinh nghiệm.

*  DỰ ÁN NỔI BẬT  *  DỰ ÁN NỔI BẬT  *  DỰ ÁN NỔI BẬT   *
icon-chu-ky

Giới thiệu

Nguyễn Đạt

Sản phẩm nổi bật

icon

Một chút viết lách

Chuyện của Tý

Kỹ năng

Dịch vụ cung cấp

Nguyễn Đạt trên

Social

0 0

Năm
Kinh nghiệm

0

Dự án
Hoàn thành

0

Khách hàng
Toàn cầu

Liên hệ với

Nguyễn Đạt

0